You are here:

An Phreasoifig

Is féidir fiosruithe ginearálta a dhéanamh le:

Uimhir ghutháin an Lasc-chláir: +353 1 678 2000 Uimhir Íosghlao an Lasc-chláir:1890 44 99 00

Seans go ngearrfadh soláthróirí difriúla rátaí difriúla as glaonna ar uimhreacha Íosghlao.

Má tá aon cheist agat a bhaineann leis na meáin, déan teagmháil le do thoil leis an bPreasoifig ar + 353 1 678 2441/ 2442/ 2418 nó press.office@dccae.gov.ie