You are here:

Oifig an Aire

An tAire

Ríomhphost: minister.naughten@dccae.gov.ie

Guthán: +353 1 678 9807 or fax  +353 1 678 2029

Seoladh: Oifig an Aire, An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
Dublin D02 X285

Eolas breise ar an Aire Denis Naughten

 

An tAire Stáit

Ríomhphost: minister.kyne@dccae.gov.ie

Guthán: +353 1 678 2046 or +353 1 678 2102

Seoladh:  Oifig an Aire Stáit, An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
Dublin D02 X285

Eolas breise ar an Aire Stáit Seán Kyne