You are here:

Sonraí Teagmhála na Rannóige Fuinnimh

Má tá ainm an duine ar mian leat labhairt leis nó léi ar eolas agat, cuir glao ar an lasc-chlár:
Uimhir ghutháin an Lasc-chláir: +353 1 678 2000 nó uimhir Íosghlao: 1890 44 99 00
(Tabhair do d'aire go bhféadfadh go ngearrfadh soláthróirí difriúla rátaí difriúla as glaonna ar uimhreacha Íosghlao)

Má tá folíne an duine ar mian leat labhairt leis nó léi ar eolas agat, cuir glao air nó uirthi go díreach ar: +353 1 678 + uimhir folíne nó ríomhphost: ainm.sloinne@dccae.gov.ie


  Topaic   Réimse   Guthán   Ríomhphost
Tionscnaimh Fuinnimh

​Gach fiosrúchán

+353 1 678 2151 energyframework.info@dccae.gov.ie
Páipéar Bán​+353 1 678 2934 whitepaper@dccae.gov.ie
Éifeachtúlacht Fuinnimh​Scéimeanna Tacaíochta agus Deontais​+353 1 678 2000energy.efficiency@dccae.gov.ie
Fuinneamh In-athnuaiteDícharbónú +353 1 678 3131 renewableenergy.info@dccae.gov.ie
​Leictreachas​+353 1 678 2950
​Fuinneamh Aigéin​+353 1 678 2045
​Bithbreoslaí agus Bithfhuinneamh​+353 1 678 3215
LeictreachasGach fiosrúchán ​+353 1 678 3136 electricity.info@dccae.gov.ie
​+353 1 678 2963
GásGach fiosrúchán +353 1 678 3136 gas.info@dccae.gov.ie
​​+353 1 678 2963
Ola​+353 1 678 2967 energyoil.info@dccae.gov.ie
Breoslaí soladacha​+353 1 678 2000 solidfuels.info@dccae.gov.ie
Sláine an tSoláthair​+353 1 678 2278 energysecurity.info@dccae.gov.ie
Comhlachtaí Fuinnimh Stáit​​​+353 1 678 2000

corporategovernance@dccae.gov.ie