You are here:

Seirbhís do Chustaiméirí

Guthán: +353 1 678 2000 nó íosghlao 1890 44 99 00. Seans go ngearrfadh soláthróirí difriúla rátaí difriúla as glaonna ar uimhreacha íosghlao. 

Facs: +353 1 678 3057

Ríomhphostcustomer.service@dccae.gov.ie

Seoladh: An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, 29-31 Bóthar Adelaide, Baile Átha Cliath, D02 X285 Teagmháil: An Bainisteoir Seirbhísí do Chustaiméirí: Maria Owens