You are here:

An tAcht um Nochtadh Cosanta

Cuireann an tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014 cosaint ar fáil do dhaoine a léiríonn imní faoi éagóir a d'fhéadfadh a bheith i gceist san áit oibre.

Le hAlt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, ceanglaítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil a fhoilsiú i ndáil leis an mbliain roimhe sin ina dtugtar sonraí faoi:

  • líon na nochtaí cosanta a fuarthas;
  • an beart a rinneadh (má rinneadh aon bheart) agus
  • faisnéis eile a d’fhéadfadh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a shonrú

Tuarascálacha

Tuarascáil 2015 faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014

Tuarascáil 2014 faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014