You are here:

Beartas Príobháideachta agus Fianán

Tá meas ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (DCCAE) ar do phríobháid agus ar chearta a lucht úsáidte. Ní bhailíonn sí faisnéis phearsanta, de ghnáth, ó dhaoine a úsáideann an suíomh gréasáin. Sa chás go dtugann úsáideoirí faisnéis phearsanta dá ndeoin féin, ní úsáidfear na sonraí ach chun críocha na húsáide ar deonaíodh iad, agus ní thabharfar do thríú páirtí ar bith é.


Céard is fianán ann?

Comhaid bheaga sonraí iad fianáin a chuirtear ar do ríomhaire, ar d'fhón póca nó ar ghléas ar bith eile nuair a bhíonn tú ag brabhsáil ar líne. Úsáidtear iad ar gach suíomh gréasáin beagnach, agus ní chuireann siad isteach ar do ghléas. Úsáidtear fianáin go forleathan chun go n-oibreoidh suíomhanna gréasáin, nó chun go n-oibreoidh siad níos éifeachtaí, agus chun faisnéis a thabhairt d'úinéirí an tsuímh.


Cé na fianáin a úsáidimid?

Baineann DCCAE leas as fianáin seisiúin nach maireann ach seal agus a scriostar nuair a dhúntar an brabhsálaí ag deireadh na cuairte nó an tseisiúin. Ní aithneoimid thú an chéad uair eile a thabharfaidh tú cuairt ar shuíomh gréasáin DCCAE. Caithfimid leat amhail is gur cuairteoir úrnua thú de bhrí nach mbeidh aon ní i do bhrabhsálaí a thabharfaidh le fios dúinn gur thug tú cuairt orainn roimhe sin.


Cén fáth a n-úsáidimid fianáin?

Ligeann fianáin dúinn monatóireacht a dhéanamh ar líon na ndaoine a thugann cuairt ar ár suíomh. Ní úsáideann DCCAE fianáin chun faisnéis faoi ainm, faoi sheoladh nó faoi shonraí teagmhála eile na n-úsáideoirí a bhailiú ná a thaifead, ach d'fhéadfadh sí faisnéis ghinearálta a bhailiú agus a stóráil chun críoch staitistiúil, mar seo a leanas:

  • an fearann Idirlín ('xcuideachta.com' má úsáideann tú cuntas príobháideach rochtana idirlín mar shampla, nó 'doscoil.edu' má cheanglaíonn tú ó fhearann ollscoile)
  • an seoladh IP óna bhfuair tú rochtain ar ár suíomh gréasáin (uimhir é seoladh IP a thugtar do do ríomhaire go huathoibríoch aon uair a bhíonn tú ag scimeáil ar an ngréasán)
  • an cineál brabhsálaí agus an cineál córas oibriúcháin a úsáidtear chun rochtain a fháil ar ár suíomh
  • an dáta agus an t-am a bhfaigheann tú rochtain ar ár suíomh
  • na leathanaigh ar a dtugann tú cuairt

Go hachomair, ní úsáidfidh DCCAE an fhaisnéis theicniúil ach chun críoch staitistiúil agus chun críoch riaracháin eile.