You are here:

Scéim Teanga seo againne

Tá dualgas ar gach comhlacht poiblí atá ainmnithe faoin Acht scéim teanga a ullmhú nuair a iarrann an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a leithéid orthu faoi réir alt 11 den Acht.

Tá sé mar chuspóir leis na scéimeanna teanga siúd méadú a dhéanamh ar líon agus ar chaighdeán na seirbhísí Gaeilge atá ar fáil ó chomhlachtaí stáit thar thréimhse ama. Fanann na scéimeanna reachtúla seo i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana nó go mbíonn scéim nua daingnithe ag an Aire.

Bhí an leagan is déanaí den scéim na Roinne ceadaithe ag an Aire Cultúir i mBealtaine 2018, agus tagann sí i bhfeidhm ar 28 Bealtaine 2018.

Tá eolas breise ar an scéim le fáil anseo: Scéim Teanga 2018 - 2021