You are here:

Iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (FOI) a Foilsíodh

Tá sé de bheartas ag an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha achoimre ar iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise mar aon leis an bhfreagra a thugtar orthu a fhoilsiú ar shuíomh idirlín na Roinne ar mhaithe le cúrsaí tagartha. Tá na hiarratais uile faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a fuarthas ó mhí Eanáir 2014 i leith, cé is moite d'iarratais ar eolas pearsanta, ar fáil anseo.