You are here:

Cosaint Sonraí

Tá an Roinn tiomanta do chearta an duine agus do phríobháideacht an duine a chosaint i gcomhréir le reachtaíocht an Aontais Eorpaigh, agus le reachtaíocht na hÉireann, maidir le cosaint sonraí. Chun a misean agus a feidhmeanna a bhaint amach, ní foláir don Roinn sonraí pearsanta maidir le fostaithe, custaiméirí, soláthraithe agus daoine eile a phróiseáil ar bhealach atá dleathach agus cothrom. Faoin reachtaíocht chosanta sonraí, tugtar cearta ar an duine, agus freagrachtaí ar na daoine freisin a phróiseálann sonraí pearsanta.

Is féidir teacht ar an bhFógra agus Ráiteas Príobháideachta Sonraí seo againne thíos: 

Ráiteas Príobháideachta Sonraí

Fógra Príobháideachta Sonraí

Eolas breise faoin mbealach a bhainistímid Cosaint Sonraí, déan teagmháil lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ag dataprotection@dccae.gov.ie