Staitisticí Náisiúnta maidir le RFC

Tá bunachar sonraí de staitisticí RFC á choimeád ó 2013 i leith. Is é is cuspóir dó ná líon iomlán na n-iarratas RFC a fuair comhlachtaí poiblí, mar aon le sonraí áirithe eile a bhaineann le hábhar, a chur i dtoll a chéile.

Tabhair do d’aire, le do thoil, nach liosta iomlán é liosta na n-údarás poiblí ar bailíodh na staitisticí seo uathu; fiú mura bhfuil comhlacht poiblí san áireamh anseo, ní chiallaíonn sé sin nach bhfuil sé faoi réir na Rialachán RFC freisin.

 

Ranna agus Comhlachtaí Rialtais

2015

2014

2013

 

 

Údaráis Áitiúla

2015

2014

2013