You are here:

Comhghairdeas déanta ag an Aire Bruton le Cill Chainnigh ar theacht in uachtar dóibh i Sraithchomórtas Frithbhruscair IBAL 2019

Déanann an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., comhghairdeas inniu (an Luan, an 6 Eanáir 2020) le Cill Chainnigh ar theacht in uachtar dóibh den cheathrú huair i Sraithchomórtas Frithbhuscair Ghnólachtaí na hÉireann in aghaidh an Bhruscair. Níl a leithéid d'éacht déanta ag aon ghrúpa eile riamh roimhe seo.

 

Tá lúcháir ar an Aire Bruton gur measadh lár cathracha na hÉireann a bheith glan in 2019, an chéad bhliain inar tharla a leithéid. Tá laghdú 13% déanta ar bhruscar le deich mbliana anuas, rud a léiríonn céard is féidir a bhaint amach.

 

Dúirt an tAire Bruton, 

"Is ábhar díomá é, áfach, na difríochtaí atá le mothú idir bhailte. Cé go bhfuil sárbhailte ann, amhail Cill Chainnigh, Cill Airne agus Sord Cholm Cille, tá bailte eile tite siar. Tá an Roinn seo agamsa ag ullmhú chun mórstraitéis i dtaca le bruscar a sheoladh. Deis a bheidh ann do gach dream sa phobal barr feabhais a bhaint amach. Tá fadhb na bplaisteach aon úsáide agus na mbunanna toitín go holc ar fad agus táim diongbháilte chun an scéal a chur ina cheart. Tá teachtaireacht shoiléir ann dúinn freisin sa bhearna mhéadaitheach ó thaobh glaineachta de idir ceantair díothacha agus lár bailte agus cathracha."​

Críoch

Press Release Documents