You are here:

Geological Survey of Ireland, launch a new Field Guide Book, Geology of the Dingle Peninsula, 485 million years of Dingle rocks

​​

485 million years of Dingle rocks.

 

Geological Survey Ireland (GSI) launched a new field guide book and 1:50,000 geological map of the Dingle Peninsula at an event in Dingle Skellig Hotel on Wednesday May 23rd at 7 pm. This beautifully produced 246 page full colour publication meticulously and engagingly guides the geologist and non-geologist through the sites of importance in the story of the Dingle Peninsula.  

 

The geological history of the Dingle Peninsula started 485 million years ago when Ireland was south of the equator. The rocks track our movement northwards through shallow seas, volcanic activity, deep ocean and tropical conditions. They also show evidence of mountain building events, faulting, folding, and fossil remains of life. The landscape we see today is due to the presence of glaciers in the last 2.5 million years. The Dingle Peninsula is special to geologists because its amazing and complex story is accessible along the coast over a relatively short distance. The geology of the area and the work of the Atlantic Ocean have given Kerry its special coastline, loved by local people and visitors alike.

 

Geology of the Dingle Peninsula – a field guide was written with love and enthusiasm by two internationally renowned geologists, Emeritus Professor Ken Higgs, University College Cork, and Emeritus Professor Brian Williams, University of Aberdeen, both of whom have worked for many years in the area, and have taught and inspired many of their students on the beaches, coves and headlands of the Dingle Peninsula. The book is dedicated to Ralph Horne, former Assistant Director of Geological Survey Ireland, who contributed enormously to promoting the modern geological understanding of the Dingle Peninsula. Speaking at the launch Koen Verbruggen, GSI Director said, "This book is amazing, it captures the beauty of the Dingle Peninsula, the importance of the geology, and explains the origin and science of the rocks in a way that is accessible to both geologists and non-geologists." The guide book includes a new 1:50,000 scale geology map of the peninsula. They were edited by Dr Brian McConnell, GSI, produced by Cartography Unit GSI and published by GSI

 

Geological Survey Ireland was founded in 1845 to map the geology of Ireland and to gain an understanding of the mineral resources. Early mapping was carried out by people walking the length and breadth of the island, marking every rock on the newly produced Ordnance Survey 6-inch maps, making drawings, sketches, and detailed descriptions of the rocks. That early work is the basis of our work today but we now use boats, planes, drones and drills to enhance that knowledge.  GSI is part of the Department of Communications, Climate Action and Environment. The Dingle Peninsula was first mapped for the Geological Survey in the 1850s by George Victor Du Noyer. His maps are works of art as well as science and some of his Dingle original field sheets were recently on exhibition at the Crawford Art Gallery, Cork, and will soon be on show in Collins Barracks, Dublin.

 

The book was launched in the Dingle Skellig Hotel on Wednesday 23rd May at 7 pm and the book will be available locally and at our Customer Centre and online shop for €20.

Preasráiteas.

 

485 milliún bliain de carraigeacha an Daingin.

 

Seoladh Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (SGE) treoirleabhar allamuigh nua, agus léarscáil geolaíoch 1:50,000 de Leithinis an Daingin ag ócáid in Óstán na Sceilge, Dé Céadaoin 23ú Bealtaine ag a 7in. Treoróidh an leabhar snasta seo, thar 246 leathanaigh ildaite, geolaí nó aineolaí go mealltach agus go mion tríd na suíomhanna tábhachtacha i scéal Leithinis an Daingin.

 

Is 485 milliún bliain ó shin a cuireadh tús le stair geolaíochta Leithinis an Daingin, am ina raibh Éire sa domhain theas. Insíonn na carraigeacha scéal an aistir ó thuaidh a rinneamar trí fharraigí tanaí, bolcán-ghníomhaíocht, doimhneacht an aigéin, agus aimsir thrópaiceach. Léiríonn siad fianaise chomh maith de chruthú sléibhte, éascadh, filleadh, agus iontaisí den saol a bhí ann.  Tá an tírdhreach mar a fheiceann muid inniu é de bharr oighearshruthanna ag dul siar 2.5 milliún bliain. Is ceantar speisialta do geolaithe é Leithinis an Daingin de bharr go bhfuil teacht ar iontaisí a scéal casta, thar achar ghearr taobh na farraige. Idir geolaíoch na háite, agus fórsa an Aigéin Atlantach tá cósta ar leith ag Ciarraí, rud a mheallann turasóirí agus daoine áitiúla.

 

Scríobhadh Geolaíocht Leithinis an Daingin - treoirleabhar le cion agus fonn ag beirt geolaithe clúiteacha: an t-Ollamh Emeritus Ken Higgs, Coláiste na hOllscoile Corcaigh; agus an t-Ollamh Emeritus Brian Williams, Ollscoil Obar Dheathain. Tá blianta oibre déanta ag an mbeirt sa cheantar, agus neart scoláirí múinte agus spreagtha acu ar thránna, cuainíní agus iomairí Leithinis an Daingin. Is do Ralph Horne, iar-leas-stiúrthóir de chuid Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann, atá an leabhar tiomnaithe, fear a chuir go mór leis an tuiscint geolaíochta atá againn ar Leithinis an Daingin. Sé'n méid a bhí le rá ag Koen Verbruggen, Stiúrthóir SGE, ag an seoladh ná: "Is leabhar iontach é seo, ina bhfuil áileacht Leithinis an Daingin agus tábhacht na geolaíochta curtha in iúil, chomh maith le bunús agus eolaíocht na carraigeacha leagtha amach ar bhealach atá intuigthe do geolaithe agus don gnáthdhuine." Iniata leis an dtreoirleabhar tá léarscáil geolaíoch nua den leithinis ar scála 1:50,000. Sé an Dr Brian McConnell, GSI, a chuir in eagair iad, Ionad cartagrafaíocht GSI a chruthaigh iad, agus iad curtha i gcló ag GSI.

 

Is in 1845 a bunaíodh Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann, le geolaíocht na hÉireann a léarscáiliú, agus le tuiscint a fháil ar a h-acmhainn mhianrach. Is trí shiúl na gcos fud fad na tíre a rinneadh an léarscáiliú ar dtús, na carraigeacha uilig marcáilte ar léarscáil 6 n-orlach a bhí nua-fhoilsíodh ag Suirbhéireacht Ordanáis, chomh maith le sceitsí agus cur síos ar mionsonraithe na carraigeacha. Is bunchloch ár gcuid oibre inniu an t-eolas sin, agus muid ag baint úsáid as báid, eitleáin, dróin agus druileanna le cuir leis. Is cuid de Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil é SGE. Rinneadh léarscáiliú ar Leithinis an Daingin ar dtús ag George Victor Du Noyer. Is ábhair ealaíonta iad a chuid léarscáileanna chomh maith le hábhar eolaíochta, agus bhí roinnt dá chuid bun-cháipéisí á thaispeáint i Áiléar Crawford, Corcaigh, agus beidh arís i nDún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath, go luath.

 

Seoladh an leabhar in Óstán na Sceilge, Dé Céadaoin an 23ú Bealtaine ag a 7i.n., agus beidh an leabhar ar fáil go háitiúil agus ar www.gsi.ie a €20.

 

Ends.​

Press Release Documents